TÜRK KÜLTÜRÜNDE RENKLER (YÖRTÜRK DERGİSİ SAYI : 42)

TÜRK KÜLTÜRÜNDE RENKLER (YÖRTÜRK DERGİSİ SAYI : 42) Prof. Dr. Mustafa Kafalı Binlerce yıllık Türk tarihi boyunca Türk Kültür yapısında renkler, belirli manalar kazanmışlardır. Hattâ renklerin milletimizin hayatında büyük bir zenginlik içinde olduğunu söyleyebiliriz. Renklerin yalnız bir manası olmayıp, bazan ifade yerlerine göre birçok farklı anlamlar içerisinde olduğu da bilinir. Her milletin içtimaî yapısında renklerin…

Türk Çadırları

Prof. Dr. FarukSümer Türklerin bundan bin beş yüz yıl önce orta Asya’da, iklim ve coğrafi şartların icabı olarak, umumiyetle göçebe bir hayat yaşadıkları malumdur. Öyle göçebe bir gayet ki, bu hayatı yaşınlar yazı yazmasını biliyorlar ve kervan ticareti yapıyorlardı. Göçebe hayatı yaşıyan Türkler,iyi ahlaklı olmayı, yoksullara yardım etmeyi seviyorlar ve bunu en büyük faziletler arasında…

Yörük Türkmen Soy Kütüğü

YÖRÜK – TÜRKMENLERİN SOY KÜTÜĞÜ OĞUZLAR (TÜRKMENLER , YÖRÜKLER) 1 – BOZOKLAR 2 – ÜÇOKLAR BOZOKLAR     1 – ALITIHALABLU 2 – TRABZON ŞAM TÜRKMENLERİ 3 – KIZIK     4 – ALKAEVLİ 5 – KARAEVLİ (Karaevliler) 6 – YAZIR (Yazar) 7 – DÖĞER (Töker) 8 – DUDURGA 9 – YAPARLI (Çarıklı) 10 – BEĞDİLİ (Beydili-Bağdıllı) 11 – KARKIN 12 – KAYI A ) Saçıkara (Saçıkaralı) B ) Atçekenler C ) Kurtlu D ) Sarıkeçili E…