YÖRTÜRK VAKFI HAKKINDA BİLGİ

Vakfın Adı :

YÖRTÜRK YÖRÜK-TÜRKMEN KÜLTÜRÜNE HİZMET, İLİM, SAĞLIK EĞİTİM, ARAŞTIRMA, KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Kısa Adı :
YÖRTÜRK VAKFI
Adresi :

Cevizlidere Mahallesi 13. cadde no : 6/3 Balgat / ANKARA

Telefon : ( 312 ) 473 29 85 Fax : ( 312 ) 473 29 84
Kuruluş Tarihi :
07 . 02 . 1996
Banka Hesabı :
VAKIFLAR BANKASI TAO MALTEPE ŞUBESİ : 13761424 Posta Çeki Hesabı : 149968
Vakıf Faaliyetleri :
  1. İki ayda bir düzenli olarak YÖRTÜRK adlı kültür ve araştırma dergisi yayımlar. Basılmakta olan
  2. Türkiye genelinde her yıl büyük Yörük-Türkmen şölenleri düzenler (Bu güne kadar Afyon, Konya, Isparta, Denizli, Burdur, Antalya, İzmir, Manisa, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizde yüz binlerce vatandaşımızın katılımıyla şölenler düzenlendi) Ayrıca çeşitli illerde üniversitelerden bilim adamlarımızın katılımlarıyla değişik konularda sempozyumlar tertiplenmiştir.
  3. Türkiye genelinde bütün üyelerinin sorunlarıyla gücü nispetinde ilgilenir. Çeşitli üniversitelerimizde okuyan yoksul öğrencilerimizden 100 öğrenciye gücü nispetinde aylık burs verir. Yine yoksul üyelerine gıda, giyecek ve öğrencilere kırtasiye v.s. yardımında bulunur.
  4. Proje üretimi : Vafımızın senedinde ki amaçları gerçekleştirmek gayesiyle proje üreterek Türk kültürüne hizmet etmiştir. a) Türk Kültür coğrafyasında yörük ve türkmen izleri Bu bilim ve saha araştırmaları proje, Türkiye, Avrupa ve Asya' yı kapsamaktadır. Araştırma, ülkemizin sahasında uzman kişilerce yürütülecektir. Araştırma sonuçları; İngilizce, Rusça ve Türkçe kitaplarla 12 bölümlük belgesel TV filmiyle kitlelere ulaşacaktır. Bu proje ile Türkiye, bulunduğu coğrafi hinterland da yeni güvenilir kamuoyuna sahip olacaktır. Olumlu piskolojik harekata uygun zeminler yaratılacaktır. b) Yörüklerde yerleşik yerleşik hayat ve yörük şehirleri Kültür Bakanlığımızla ortak işbirliği çevresinde 27 Nisan 1999 günü bilim adamlarımızın yapmış olduğu sempozyum yapılmıştır. c) Mayıs 2000 günü Tarsusta "Anadolu ve Rumelide Yörük ve Türkmenler" adlı sempozyum, yine 2002 yılında "Küreselleşme ve ulus devlet ve milli Kültür ve Çok Kültürlülük" adlı paneller. Ayrıca 17 Mayıs 2002 tarihinde "Yörük ve Türkmenlerde Günlük Hayat" adlı sempozyum yapılmıştır.
Vakfın Özelliği :
Yörük ve Türkmenlerin aile bağlarının çok güçlü olması bu vakfın geniş bir tabana oturmasını sağlamıştır. Vakfın Türk Kültürüne saygılı, bütün halkı bir tutar. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmaz. Bütün gayesi kültürel varlıkları milli kültürümüze kazandırmak için gerekli çalışmaları yapmaktır.

__________________________________________________________________________

 

YÖRTÜRK VAKFI ' NIN AMACI

Vakfın Adı :

YÖRTÜRK YÖRÜK-TÜRKMEN KÜLTÜRÜNE HİZMET, İLİM, SAĞLIK EĞİTİM, ARAŞTIRMA, KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Kısa Adı :
YÖRTÜRK VAKFI
Adresi :
Cevizlidere Mahallesi 13. cadde no : 6/3 Balgat / ANKARA
Telefon : ( 312 ) 473 29 85 Fax : ( 312 ) 473 29 84
Kuruluş Tarihi :
07 . 02 . 1996
Banka Hesabı :
VAKIFLAR BANKASI TAO MALTEPE ŞUBESİ : 13761424 Posta Çeki Hesabı : 149968
Amacı :
Vakıf ülkemizde ve yurt dışında Yörük ve Türkmen kültürüne ait araştırmalar yapar. Kültürel varlıkları Milli Kültürümüze kazandırmak için gerekli çalışmalar yapmaktadır. Adet, anane ve gelenekleri yaşatmak için yayınlar hazırlar, hertürlü eğitim faaliytlerini yapar. Kültürel varlıkların korunması ve yeni nesillere aktarılması için gerekli koruma ve yaşatma faaliytleri yapar ve yapılan faaliyetlere katkıda bulunur. Demokrasinin kuralları içerisinde millet olmanın gereği olan örf, adet ve geleneklere milli ve manevi değerlere saygılı, hür iradenin milleti ile bütünleşmiş bir devlet yapısında sevgi ve hoşgörünün hakim kılındığı hakka, hukuka bağlı, adil, milli birlik ve bütünlük içinde inançların rahatça yaşanabileceği ortamların oluşturulması için çaba harcar. Şehirleşmenin getirdiği yozlaşmanın sonucu ortaya çıkan ferdiyetçiliği ülke ve millet yararına dönüştürmeyi ve insanlar arasında ictimai yardımlaşmayı gerçekleştirmek ve bu amaçla eğitim, sağlık, ve kültürel faaliyetlerde bulunacaktır.
Mevcut Faaliyetler :
YÖRTÜRK isimli aylık dergi vasıtasıyla Yörük ve Türkmen kültürünün tanıtılması, Vakıf faaliyetlernin duyurulması amaç edinilmiştir. Aktüel konuların yanında araştırma yazıları ve bilim adamlarının görüşlerine yer verilmektedir.

__________________________________________________________________________

YÖRTÜRK VAKFI İLKELERİ

1 - Adet, anane, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak amacıyla kurulmuştur. 2 - Temel ilkesi milleti ile bütünleşmiş bir devlet yapısıdır. 3 - Bütün faaliyetleri yasalar çevresinde yürütür. 4 - İnsanları din, dil, ırk ve cins ayrımına tabi tutmaz. 5 - Kültürümüzün ülke birliğinin çimentosu olduğunun bilincindedir ve bundan gurur duyar. 6 - Ülkemiz ve Dünya çapında Yörük ve Türkmenlerin osyal kültürel ve ekeonomik olarak bozulmasına engel olmak amacıyla çalışmalar yapar. 7 - Kültürümüzü geliştirmek amacıyla çalışmalar yapar. 8 - Ülkemiz yayarına faaliyet gösteren her türlü resmi veya özel kuruluşlarla ve kurumlarla, toplumsal kitle örgütleriyle ve kişilerle irtibatı kurar, işbirliği yapar. 9 - Konferanslar, seminerler, sempozyumlar, yayınlar, fuarlar ve toplantılar iletişim araçlarıdır. 10 - Bilimsel faaliyette bulunan makamlarlar vakfın amacına yönelik çalışmalar yaptırır. 11 - Herşeyin temelinde eğitim olduğunun bilincidedir. Bu amaçla imkanları ölçüsünde burs verir, burs vereceklere aracılık eder. 12 - Eğitim ve kültür siteleri oluşturur. 13 - Eğitim amacıyla ana okulundan yüksek lisans ve doktoraya kadar geniş ufuklu bir faaliyet senedinde mevcuttur. 14 - Bilgisayar ve gelişmiş teknolojiler vasıtasıyla dünya çapında Yörük-Türkmen kültürünün tanıtımını yapar. 15 - Amacı sadece kültürle sınırlanmak mümkün değildir.İnsanları için tarımsal, sanayi ve ticaret sahalarda işletmeler kurar ve kuranlara yardımda bulunur. 16 - Vakıf tüzel kişiliği olarak siyasal bir faaliyet içinde yer almaz. 17 - Ülkemizin kalkınmasın için üyelerinin yasalara uygun siyaset yapmalarını ve siyasetin en üst mevkilerinde yer lmalarını ister. 18 - Temiz bir toplum, şeffaf bir yönetim anlayışının başta vakıf içinde olmak üzere toplumun ve ülke yönetiminin her kademesinde olması gerektiğini bilir. 19 - Yörük ve Türkmen vakfı demokrasinin işleyişinin daha geniş alanlara ve kitlelere yayılması için üzerine düşen görevi yapar. 20 - Vakıf yönetiminde başlayan demokratik yapının ülke yönetiminde de ülkemiz insanı için sağlıklı yürümesine destek verir. 21- Temilcileri ve yöneticileri bütün insanlara kucak açacak kadar geniş kalpli ve insanlar arasında ayrım yapmadan hizmet edecek kadar ufuk geniştir. 22- Yörük ve Türkmen kültürüne hizmet etmek amacıyla kurulmuş bütün teşekküllerin (kardeş kuruluşların) yanındadır ve bu amaçlarından ödün vermedikleri sürece destek sağlamaya devam eder.