İçeriğe geç

Yörük Türkmen Vakfının Amacı

    Amacı :
    Vakıf ülkemizde ve yurt dışında Yörük ve Türkmen kültürüne ait araştırmalar yapar. Kültürel varlıkları Milli Kültürümüze kazandırmak için gerekli çalışmalar yapmaktadır. Adet, anane ve gelenekleri yaşatmak için yayınlar hazırlar, hertürlü eğitim faaliytlerini yapar. Kültürel varlıkların korunması ve yeni nesillere aktarılması için gerekli koruma ve yaşatma faaliytleri yapar ve yapılan faaliyetlere katkıda bulunur. Demokrasinin kuralları içerisinde millet olmanın gereği olan örf, adet ve geleneklere milli ve manevi değerlere saygılı, hür iradenin milleti ile bütünleşmiş bir devlet yapısında sevgi ve hoşgörünün hakim kılındığı hakka, hukuka bağlı, adil, milli birlik ve bütünlük içinde inançların rahatça yaşanabileceği ortamların oluşturulması için çaba harcar. Şehirleşmenin getirdiği yozlaşmanın sonucu ortaya çıkan ferdiyetçiliği ülke ve millet yararına dönüştürmeyi ve insanlar arasında ictimai yardımlaşmayı gerçekleştirmek ve bu amaçla eğitim, sağlık, ve kültürel faaliyetlerde bulunacaktır.
    Mevcut Faaliyetler :
    YÖRTÜRK isimli aylık dergi vasıtasıyla Yörük ve Türkmen kültürünün tanıtılması, Vakıf faaliyetlernin duyurulması amaç edinilmiştir. Aktüel konuların yanında araştırma yazıları ve bilim adamlarının görüşlerine yer verilmektedir.