İçeriğe geç

Yörük Türkmen Vakfının İlkeleri

    YÖRÜK TÜRKMEN VAKFI İLKELERİ

    1 – Adet, anane, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak amacıyla kurulmuştur. 2 – Temel ilkesi milleti ile bütünleşmiş bir devlet yapısıdır. 3 – Bütün faaliyetleri yasalar çevresinde yürütür. 4 – İnsanları din, dil, ırk ve cins ayrımına tabi tutmaz. 5 – Kültürümüzün ülke birliğinin çimentosu olduğunun bilincindedir ve bundan gurur duyar. 6 – Ülkemiz ve Dünya çapında Yörük ve Türkmenlerin osyal kültürel ve ekeonomik olarak bozulmasına engel olmak amacıyla çalışmalar yapar. 7 – Kültürümüzü geliştirmek amacıyla çalışmalar yapar. 8 – Ülkemiz yayarına faaliyet gösteren her türlü resmi veya özel kuruluşlarla ve kurumlarla, toplumsal kitle örgütleriyle ve kişilerle irtibatı kurar, işbirliği yapar. 9 – Konferanslar, seminerler, sempozyumlar, yayınlar, fuarlar ve toplantılar iletişim araçlarıdır. 10 – Bilimsel faaliyette bulunan makamlarlar vakfın amacına yönelik çalışmalar yaptırır. 11 – Herşeyin temelinde eğitim olduğunun bilincidedir. Bu amaçla imkanları ölçüsünde burs verir, burs vereceklere aracılık eder. 12 – Eğitim ve kültür siteleri oluşturur. 13 – Eğitim amacıyla ana okulundan yüksek lisans ve doktoraya kadar geniş ufuklu bir faaliyet senedinde mevcuttur. 14 – Bilgisayar ve gelişmiş teknolojiler vasıtasıyla dünya çapında Yörük-Türkmen kültürünün tanıtımını yapar. 15 – Amacı sadece kültürle sınırlanmak mümkün değildir.İnsanları için tarımsal, sanayi ve ticaret sahalarda işletmeler kurar ve kuranlara yardımda bulunur. 16 – Vakıf tüzel kişiliği olarak siyasal bir faaliyet içinde yer almaz. 17 – Ülkemizin kalkınmasın için üyelerinin yasalara uygun siyaset yapmalarını ve siyasetin en üst mevkilerinde yer lmalarını ister. 18 – Temiz bir toplum, şeffaf bir yönetim anlayışının başta vakıf içinde olmak üzere toplumun ve ülke yönetiminin her kademesinde olması gerektiğini bilir. 19 – Yörük ve Türkmen vakfı demokrasinin işleyişinin daha geniş alanlara ve kitlelere yayılması için üzerine düşen görevi yapar. 20 – Vakıf yönetiminde başlayan demokratik yapının ülke yönetiminde de ülkemiz insanı için sağlıklı yürümesine destek verir. 21- Temilcileri ve yöneticileri bütün insanlara kucak açacak kadar geniş kalpli ve insanlar arasında ayrım yapmadan hizmet edecek kadar ufuk geniştir. 22- Yörük ve Türkmen kültürüne hizmet etmek amacıyla kurulmuş bütün teşekküllerin (kardeş kuruluşların) yanındadır ve bu amaçlarından ödün vermedikleri sürece destek sağlamaya devam eder.